B
i
l
j
e
t
t
e
r
Ocktoberfest

Kom till den största Oktoberfesten i Sverige

Hitta vägen

Gärdet, Lindarängsvägen, Stockholm.

https://goo.gl/maps/sJTfB4QMdjZQABsN6